Challenge Your Ambitions
Om Installers
Installers er en IT-konsulentvirksomhed, som leverer rådgivning samt infrastrukturløsninger. Vores løsninger er baseret på de nyeste teknologier fra Microsoft, og med afsæt i disse, hjælper vi jer med at simplificere, effektivisere og automatisere jeres IT-Infrastruktur.
Løsninger
Med udgangspunkt i de nyeste teknologier fra Microsoft, leverer Installers løsninger som er definerede og forventningsafstemte med kunden. Forud for udarbejdelse af en løsningsmodel har vi tæt dialog med kunden hvor vi tager udgangspunkt i såvel IT som forretningens ønsker og krav.
Kompetencer
Siden grundlæggelsen i år 2001, har vi tilegnet os bred erfaring inden for rådgivning, design og implementering af Microsoft infrastruktur. Herved har vi opnået særlige kompetencer og specifik viden inden for tre hovedområder: Proces/vision & scope, projektledelse og implementering af Microsoft teknologier.
Top of page